Tot ce trebuie să știi despre concediul de creștere a copilului în 2024

Fie că urmează să naști în viitorul apropiat sau să adopți un copil, este important să cunoști legislația în vigoare referitoare la concediul de creștere a copilului. Legile se schimbă deseori, așa că poate fi greu să ții pasul cu ele, mai ales în timpul sarcinii, o perioadă în care viitoarea mamă se preocupă exclusiv de binele ei și al copilului.

Prin acest articol, ne propunem să îi ajutăm pe viitorii părinți cu informații actualizate despre concediul de creștere a copilului.

Cât durează concediul de creștere a copilului?

În calitate de părinte, trebuie să îți cunoști drepturile și facilitățile legale privitoare la perioada de creștere a copilului în vârstă de până la doi sau trei ani (în cazul copilului cu dizabilități).

În această perioadă, părintele beneficiază de o sumă de bani care se încadrează în limitele prevăzute de lege, însă trebuie îndeplinita condiția de a fi obținut venituri impozabile timp de 12 luni înainte de nașterea copilului, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010. Pot obține indemnizația următoarele persoane:

 • oricare dintre părinții copilului;
 • persoana care a adoptat copilul;
 • persoana care a luat în plasament copilul;
 • tutorele copilului.

Dacă te încadrezi într-una dintre aceste categorii de persoane, ți se va acorda o perioadă de concediu de maximum doi ani de la naștere. În cazul copiilor cu dizabilități, părintelui i se acordă concediu de trei luni.

O altă condiție pe care părintele trebuie să o îndeplinească este să fi obținut venituri impozabile pe o perioadă de cel puțin 12 luni înainte de nașterea copilului. Este vorba despre venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și venituri care au fost obținute din activități independente, activități agricole, silvicultură, piscicultură și venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Sunt eligibile să primească indemnizație pentru creșterea copilului inclusiv persoanele ale căror venituri în ultimele 12 luni sunt constituite din perioade în care a beneficiat de șomaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creșterea copilului. La calculul vechimii necesare pentru pentru a beneficia de concediu creștere copil se adaugă și perioadele în care părintele a beneficiat de șomaj tehnic, în contextul pandemiei de coronavirus.

Cu alte cuvinte, în perioada de creștere a copilului, care poate să dureze doi sau trei ani, beneficiezi de indemnizație socială, acordată de către statul român. În cei doi sau trei ani, contractul tău de muncă este suspendat. Este un drept financiar pe care îl poți obține daca te încadrezi în categoriile de persoane menționate mai devreme, dacă ai obținut venituri ce au fost supuse impozitării în ultimele 12 luni anterior nașterii copilului și dacă îndeplinești următoarele condiții:

 • ești cetățean român, străin sau apartid;
 • ai domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 • locuiești împreună cu copilul sau copiii pentru care se solicită indemnizația și ești responsabil/ă de îngrijirea acestuia/acestora.

Cum se calculează indemnizația de creștere a copilului?

Indemnizația poate fi acordată părintelui eligibil indiferent de numărul de copii pentru care a beneficiat în trecut de acest beneficiu social. În trecut, exista o limită de trei nașteri pentru care părintele putea obține indemnizația, dar acest lucru nu mai este valabil.

Așa cum am menționat și mai sus, contractul de muncă este suspendat în perioada concediului de creștere a copilului, iar părintele beneficiar nu poate obține și indemnizație lunară, și salariu. Dacă acesta vrea să se întoarcă la serviciu înainte de încheierea perioadei de concediu, nu mai primește indemnizația respectivă, dar are posibilitatea de a solicita un stimulent de inserție, despre care vom vorbi mai târziu.

Începând cu 1 martie 2022, au fost stabilite noi limite în care trebuie să se încadreze indemnizația pentru concediul de creștere a copilului. Înainte, valoarea minimă a indemnizației lunare era de 1.250 lei. Ulterior, a crescut la 1.314 lei, aceasta fiind suma minimă pe care părintele eligibil o poate primi lunar în perioada de concediu. De asemenea, indemnizația lunară nu poate depăși suma de 8.500 lei.

Referitor la metoda de calcul a indemnizației, legea arată că valoarea sa este stabilită în cuantum de “85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului” (OUG nr. 111/2010). Sprijinul oferit de stat nu poate fi mai mic de 1.314 lei și nici mai mare de 8.500 lei, indiferent dacă părintele are un venit foarte mare și potrivit formulei de calcul ar trebui să obțină o sumă ce depășește această limită.

Există numeroase cazuri în care părintele beneficiar solicită concediu de creștere a copilului la mai puțin de un an de la încheierea concediului anterior. Dacă te numeri printre aceștia și în perioada dintre concedii ai lucrat, dar ai obținut venituri mai mici față de cele în baza cărora s-a calculat prima indemnizație, este important să știi că în această situație vei beneficia de aceeași valoare a indemnizației lunare ca în perioada primului concediu.

De asemenea, la fel de frecvente sunt și situațiile în care mamele nasc pentru a doua oară înainte de încheierea primului concediu de creștere a copilului. În aceste condiții, părintele poate trece dintr-un concediu într-altul, beneficiind de o valoare minimă a indemnizației lunare (1.314 lei). Al doilea concediu se încheie atunci când al doilea copil împlinește doi ani.

Mai poți realiza venituri și din alte surse în perioada concediului de creștere a copilului?

În general, părintele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului nu mai poate realiza alte venituri în perioada celor doi sau trei ani de concediu. Aceasta nu se cumulează cu salariul, fiind de regulă singura sursă de venit a părintelui beneficiar în perioada concediului. Totuși, legislația în vigoare prevede și câteva excepții de la regula generală conform căreia nu se pot obține și alte venituri pe durata concediului de creștere a copilului. Iată care sunt acestea:

 • părintele beneficiar primește tichete de cadou, prime sau anumite sume de bani în baza legii sau a contractului colectiv/individual de muncă în perioada de concediu pentru creșterea copilului;
 • părintele beneficiar are funcția de consilier local sau județean și primește indemnizație în temeiul acestei calități;
 • părintele beneficiar desfășoară o activitate în perioada concediului, dar nu obține în decursul unui an venituri impozabile a căror valoare netă depășește de cinci ori cuantumul minim al indemnizației (6.750 lei).

Dacă ești în concediu de creștere a copilului și obții venituri din chirii sau dividende, nu riști să pierzi indemnizația. De ce? Pentru că aceste venituri nu presupun desfășurarea efectivă a unei activități. Dreptul la indemnizație este suspendat numai dacă obții venituri suplimentare ce nu se încadrează în excepțiile prevăzute de lege.

Persoanele care se află în concediu de creștere a copilului și primesc indemnizație au obligația de a anunța în scris la primărie dacă intervin modificări ce ar putea duce la pierderea ajutorului financiar. Neîndeplinirea acestei obligații poate atrage o amendă de până la 2.000 lei.

Care sunt documentele necesare pentru obținerea indemnizației?

Acum că am vorbit despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a beneficia de concediu de creștere a copilului, respectiv de indemnizație, vom vorbi și despre documentele de care ai nevoie.

Actele trebuie depuse la agenția teritorială de plăți și inspecție socială de pe raza domiciliului sau reședinței tale, în termen de 60 de zile lucrătoare de la încheierea concediului de maternitate. Cererile sunt soluționate în 15 lucrătoare de la înregistrare, decizia fiind ulterior transmisă solicitantului în 5 zile lucrătoare de la emitere.

În continuare, îți vom prezenta lista actelor necesare pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului în 2024:

 • cerere tip pentru acordarea indemnizației de creștere copil;
 • copie de pe actul de identitate al solicitantului și de pe certificatul de naștere al copilului sau de livretul de familie, după caz, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana căreia i se prezintă actele doveditoare;
 • documente care să ateste calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul;
 • acte prin care solicitantul atestă veniturile realizate în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului;
 • dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator sau organele competente;
 • dovada suspendării activității în perioada concediului de creștere a copilului;
 • alte acte prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Ce este stimulentul de inserție?

Mulți părinți se întorc la serviciu înainte de încheierea perioadei de doi ani aferentă concediului de creștere a copilului (trei ani în cazul copiilor cu dizabilități). Odată ce ai decis să îți reiei activitatea profesională, dreptul la indemnizație se suspendă, dar ai dreptul de a primi un stimulent de inserție.

Cadrul legal prin care este reglementată acordarea stimulentului de inserție este OUG nr. 111/2010, același cadru normativ pe care îl aminteam și mai devreme în discuția privind formula de calcul și criteriile de eligibilitate pentru indemnizația de creștere a copilului.

Stimulentul de inserție reprezintă o sumă de bani pe care o primești dacă te întorci mai repede la serviciu din concediul de creștere a copilului, pe lângă salariul obținut la locul de muncă. Sprijinul financiar este acordat lunar de către stat și constituie o motivație foarte bună pentru părinții care iau în calcul reluarea activității mai rapid și beneficiază de sprijin din partea familiei pentru creșterea copilului.

Acest drept financiar se acordă părintelui care a avut concediu de creștere a copilului ori persoanelor care îndeplinesc calitatea de părinte adoptiv sau care au un copil în plasament. Concediul durează doi ani sau trei ani, în cazul copiilor cu handicap. În schimb, stimulentul este primit lunar până când minorul împlinește vârsta de trei ani, respectiv patru ani în cazul copilului cu dizabilități.

Potrivit ultimelor modificări legislative, valoarea stimulentului de inserție se stabilește în funcție de momentul întoarcerii la serviciu. Până în 2021, valoarea sumei de bani pe care o primeau lunar părinții ce reveneau la job mai devreme era de 650 lei (în plus față de salariu).

În prezent, părinții care se întorc la serviciu înainte ca cel mic să împlinească șase luni, respectiv un an dacă juniorul are dizabilități, vor beneficia de o sumă lunară de 1.500 lei până când cel mic împlinește doi ani, respectiv trei ani. După aceea, valoarea stimulentului este de 650 lei și se acordă până când copilul împlinește trei ani, respectiv patru ani în cazul copilului cu dizabilități.

Dacă părinții își reiau activitatea profesională după ce copilul a împlinit vârsta de șase luni, vor primi un stimulent în valoare de 650 lei până când juniorul împlinește trei ani, respectiv patru ani dacă are dizabilități.

Această sumă reprezintă un ajutor pentru mulți părinți care au posibilitatea de a lăsa copilul în grija unui adult sau la creșă. În acest fel, se întorc la serviciu și beneficiază și de un stimulent din partea statului, obținând un venit mai mare.

Ce documente sunt necesare pentru a solicita stimulentul de inserție?

Important de menționat mai este și faptul că stimulentul de inserție nu se acordă automat. Pentru a beneficia de el, trebuie să depui o cerere odată ce ai decis să ieși din concediu și să ai pregătite următoarele acte:  

 • actele de identitate ale ambilor părinți ai copilului;
 • certificatul de naștere al copilului;
 • certificatul de căsătorie;
 • dovada de la angajator privind data de reluare a activității sau privind data de începere a contractului de muncă (în cazul unui nou serviciu);
 • adeverință tip completată de angajator;
 • adeverință de la ANAF aferentă anului nașterii copilului și anului anterior nașterii acestuia, dacă ai obținut venituri din activități independente;
 • extras de cont, după caz;
 • declarația salariatului și a celuilalt părinte.

La fel ca documentele pentru indemnizație, actele pentru solicitarea stimulentului de inserție se depun la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană.

Când se acordă stimulentul de inserție?

Una dintre cele mai frecvente întrebări despre stimulentul de inserție este cea privitoare la momentul în care se primește. Așa cum ne indică legislația în vigoare, ajutorul financiar se acordă în ziua următoare celei în care salariatul își reia activitatea și obține venituri impozabile, atâta vreme cât cererea de solicitare este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată.

Dacă nu îndeplinești condițiile pentru acordarea concediului de maternitate și indemnizației aferente, poți beneficia de stimulent de inserție începând cu data nașterii copilului, dacă ai depus cerere în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

În cazul părinților care adoptă sau iau în plasament un copil, această sumă se primește de la data adopției sau instituirii plasamentului, dacă se depune cerere în termen de 60 de zile din momentul aprobării măsurilor de protecție a copilului.

Solicitanților care depun cerere mai târziu de termenele amintite anterior li se va acorda stimulentul de inserție de la data depunerii cererii.

Salariații pot fi concediați în plata stimulentului de inserție?

Un subiect foarte important este cel legat de protecția împotriva concedierii. Nu puține sunt femeile care își doresc să devină mame și își fac griji că ar putea să fie concediate din acest motiv. Ele trebuie să știe că dispun de protecție sporită împotriva concedierii, în baza legislației în vigoare, încă de când anunță angajatorul cu privire la faptul că sunt însărcinate.

Ca să beneficiezi de această protecție, trebuie să informezi în scris angajatorul cu privire la existența sarcinii și să anexezi un act doveditor, eliberat de medic. În perioada sarcinii și inclusiv în perioada concediului de risc maternal, acolo unde este cazul, femeile nu pot fi concediate. Același lucru este valabil și în cazul salariaților care beneficiază de stimulent de inserție, întrucât ei nu pot fi concediați.

Salariatele care anunță angajatorul despre starea lor de graviditate beneficiază de confidențialitate, întrucât acesta are obligația de a nu informa alte persoane (alți salariați) fără acordul persoanei care a transmis notificarea. De asemenea, angajatorul trebuie să anunțe mai departe, în termen de 10 zile, medicul de medicină a muncii și inspectoratul teritorial de muncă despre starea de graviditate a angajatei.

Acestea sunt principalele informații pe care trebuie să le cunoști dacă urmează să naști sau dacă îți dorești un copil în viitorul apropiat. Creșterea unui copil vine la pachet cu numeroase responsabilități, iar multe dintre ele necesită resurse financiare pentru a fi îndeplinite. Ajutorul din partea statului are un rol foarte important, mai ales că persoana aflată în concediu de creștere a copilului nu poate desfășura alte activități pentru a realiza venituri.

Este important să îți cunoști drepturile în calitate de părinte și să te informezi din surse actualizate. Când vine vorba despre legislație, știm deja cu toții că unele modificări apar în mod neașteptat. De aceea, e bine să cunoști din timp cea mai nouă variantă a legilor care te interesează, așa că ne-am propus ca prin acest articol să răspundem la cele mai frecvente curiozități și nelămuriri privitoare la concediul de creștere a copilului, indemnizația aferentă și stimulentul de inserție.

L-ai găsit util? Poate le-ar plăcea și cunoștințelor tale. Dar nu putem ști dacă nu dai share, nu? :)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top