Ajutor financiar de la stat pentru angajarea unei bone – Vezi cine poate beneficia – Helperz Blog

Lectură de: 4 minute

Vești bune pentru părinți: municipalitățile pot acorda ajutor financiar familiilor care beneficiază de serviciile unei bone angajate sub o formă legală.

Ne-am gândit că ar fi util să îți spunem care sunt condițiile de împlinit, pentru a intra în posesia ajutorului financiar, care sunt documentele de care ai nevoie și care este suma de care poți beneficia, în funcție de veniturile familiei tale.

Ce condiții trebuie să îndeplinești?

 • solicitantul trebuie să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid cu domiciliul în România, în condițiile legislației române;
 • veniturile nete lunare pe membru de familie să NU depășească 3500 lei. “La stabilirea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de familie/ părinte singur/ reprezentant legal al copilului în ultimele șase luni anterioare solicitării dreptului la ajutor pentru plata serviciului de bonă“;
 • ambii părinți/părintele singur/reprezentantul legal se află în una din următoarele situații: sunt angajați/angajat cu contract individual de muncă, cu normă întreagă (cu excepția persoanelor încadrate în handicap grav sau accentuat), desfășoară activități independente, sunt/este funcționar public/publici sau exercită o funcție de demnitate publică;
 • să aibă în întreținere unul sau mai mulți copii de vârstă antepreșcolară;
 • copilul să NU fie înscris la creșă sau să nu fi refuzat un loc la creșă/să nu fi retras copilul minor de la creșă.

Ce e important de reținut aici este că venitul mediu net să nu depășească 3500 de lei/membru de familie, iar vârsta copilului să fie între 1-6 ani, adică preșcolar.

De asemenea, copilul trebuie să nu fie înscris/retras de la o creșă sau grădiniță, iar părintele să nu fi refuzat un loc la creșă/grădiniță.

Dacă părinții nu sunt angajați, atunci trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie șomeri înregistrați în evidențele Agenției Naționale/Județene de Ocupare a Forței de Muncă, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de munca;
 • să nu refuze/să nu fi refuzat 2 oferte de muncă din partea Agenției Naționale/Județene de Ocupare a Forței de Muncă.

Cine poate să fie bonă, din punct de vedere legal

Poate fi bonă orice persoană fizică care îndeplineşte următoarele condiţii, conform legii 167 din 2014:

 • este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;
 • este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;
 • are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (se dovedeşte cu certificat medical);
 • este aptă din punct de vedere psihologic (se dovedeşte cu raportul de evaluare);
 • nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă(se dovedeşte cu certificat de cazier judiciar).

Important! Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza prin:

 • furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică (lucrează cu contract de muncă pentru o firmă care furnizează servicii sociale și e acreditată pentru serviciile prestate de bone) în acest caz, părinții încheie contractul cu firma respectivă- tot un contract de prestări servicii, iar nu cu bona;
 • desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată (PFA).

Care sunt documentele de care ai nevoie pentru a beneficia de ajutorul financiar?

a) Cerere acordare ajutor bone;

Descarcă aici: Anexa-cerere-ajutor-financiar-bone.

b) Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, stabilită prin Normele metodologice aferente proiectului adoptat;

b) Copie și original, pentru conformitate, după contractul de prestări servicii încheiat cu o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată, în conformitate cu dispozițiile cuprinse in art. 7 din prezenta lege;

c) Declarație de consimtământ – stabilită prin Normele metodologice;

d) Copie și original, pentru conformitate, după certificatul de naștere al copilului de vârstă antrepreșcolară;

e) Copie după actele de identitate ale părinților/părintelui singur/reprezentantului legal;

f) Copie după hotărârea judecătorească/sentința judecătorească, după caz;

g) Copie și original, pentru conformitate, după certificat de deces, după caz;

h) Documente privind veniturile nete realizate în ultimele șase luni anterioare depunerii cererii de părinți/părintele singur/reprezentantul legal al copilului;

i) Copie și original, pentru conformitate, după carnetul de șomer vizat la zi, după caz;

j) Alte documente justificative, după caz.

Documentele trebuie depuse la sediul direcției de asistență socială.

Care este suma pe care o poți primi, în funcție de veniturile familiei

Ajutorul financiar pentru plata serviciului de bonă dat familiilor/părintelui singur/reprezentantului legal al copilului se va acorda după cum urmează:

– pentru venituri de până la 2080 lei/lună se acordă ajutor financiar de 710 lei

– pentru venituri între 2081-2500 lei lei/lună se acordă ajutor financiar de 550 lei

– pentru venituri între 2501-3000 lei/lună se acordă ajutor financiar de 390 lei

– pentru venituri între 3001-3500 lei/lună se acordă ajutor financiar de 250 lei

Ce sume au alocat autoritățile din județe:

În baza acestei legi, Primăria Timișoara propune alocarea a 200.000 de lei drept ajutor pentru părinții care angajează bone.

Primăria din Suceava propune alocarea a 200.000 de lei, în timp ce Primăria din Cluj-Napoca, e dispusă să aloce 500.000 de lei, cu posibilitatea de suplimentare a bugetului.

Când primiți banii?

Începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona îşi începe activitatea, care trebuie justificată prin documente justificative.

Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere. Plata ajutorului financiar se realizează, în funcţie de opțiunea aleasă, prin mandat poștal sau în cont bancar.

Când încetează dreptul la ajutor financiar?

a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

b) a intervenit decesul copilului;

c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță;

d) încetează activitatea bonei;

e) schimbarea domiciliului în altă localitate;

f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;

În loc de concluzii

Așadar, această inițiativă a guvernului reprezintă un pas important către sprijinirea părințiilor și a bonelor, de către stat. Deși condițiile par puțin restrictive (în special condiția ca bona să lucreze sub o formă legală de lucru), acest imbold poate ajuta bonele să fie mai motivate să lucreze cu acte în regulă și să aibă acces la asigurare medicală.

Daca consideri că te încadrezi în vreuna din categoriile de mai sus și ai putea beneficia de acest ajutor, nu sta pe gânduri!

Aici ai acces la întregul articol de lege

L-ai găsit util? Poate le-ar plăcea și cunoștințelor tale. Dar nu putem ști dacă nu dai share, nu? :)

1 thought on “Ajutor financiar de la stat pentru angajarea unei bone – Vezi cine poate beneficia – Helperz Blog”

 1. Pingback: Cum să Găsești Bona Potrivită - Ghid Complet pentru Părinți - Helperz Blog

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top